torsdag 24 maj 2018
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är fyraårig. Den vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Skolan har ett brett syfte. Förutom att förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier vill vi också ge en god grund för personlig utveckling.


Här hittar du information om de olika programmen:

Mjölby Gymnasium erbjuder två yrkesinriktade nationella program. Det finns även ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Det är barnets hemkommun som fattar beslut om mottagande i gymnasiesärskolan. Det sker efter att kommunen har gjort en utredning.

Alla elever i gymnasiesärskolan läser engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen.

Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne. I utbildningen ingår också ett individuellt val.

Elever i gymnasiesärskolanfår betyg på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiesärskolearbete. På de nationella programmen sätter man betyg på varje avslutad kurs. Är man godkänd får man betyget E, D, C, B eller A. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E.

Alla elever på de nationella programmen gör ett gymnasiesärskolearbete. Det ska passa ihop med programmålen och elevens utbildning.

Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleverna klarar vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Därför gör man sitt gymnasiesärskolearbete i slutet av utbildningen.

Efter avslutad utbildning får eleverna ett gymnasiesärskolebevis som beskriver deras kunskaper och erfarenheter.Vi som arbetar på gymnasiesärskolan utgår alltså från varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen ges såväl enskilt som i grupp.

Alla elever ska känna sig trygga och delaktiga i skolans verksamhet. I slutet av gymnasietiden planerar personal samt föräldrar för framtiden för att kunna skapa bra förutsättningar inför vuxenlivet. Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och tycka det är roligt att komma till skolan.


Innehåll:
Uppdaterad: 2015-05-26
Publicerad: 2015-05-26

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se