torsdag 24 maj 2018
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Introduktionsprogrammen

Foto: Jarl Asklund

Studier anpassade efter dina behov, intressen och förutsättningar

Mjölby Gymnasium erbjuder fem olika introduktionsprogram. Programmen är till för dig som vill uppnå behörighet till yrkes- eller studieförberedande program eller hitta en väg ut i arbetslivet.

Dina förutsättningar, intressen och behov tas hänsyn till när den individuella studieplanen görs. Studierna är på heltid men kan ibland också innehålla praktik.

Efter ett introduktionsprogram kan du vara behörig att söka ett annat program eller studera ytterligare tid på introduktionsprogram för att längre fram nå den behörighet du önskar. Programmet kan också ge dig möjlighet att arbeta för att hitta andra vägar till yrkeslivet.

 


Våra fem utbildningsvägar

 

Preparandutbildning(Prep)

Här har du möjlighet att läsa flera grundskoleämnen för att bli behörig till ett yrkes- eller studieförberedande program. En individuell studieplan upprättas där det planeras in de ämnen du behöver för behörighet. Planerna läggs upp utifrån att du så snart som möjligt når den behörighet du önskar.

PRIV, programinriktat individuellt val

När du saknar matematik eller engelska för att vara behörig till ett nationellt yrkesprogram kan du söka en PRIV-plats. Du följer det ordinarie programmet men läser grundskolekurs i det ämne du saknar så att du så småningom kan bli behörig och antagen till programmet.

Yrkesintroduktion

Här finns möjlighet att läsa kurser eller delar av kurser från yrkesprogram. Ofta kombineras de med studier i grundskoleämnen. En individuell studieplan fastställs där kurser och eventuell praktik kan ingå. Utbildningen syftar till att bli behörig till ett yrkesprogram eller att fullfölja kurser, som kan leda till anställning.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ erbjuder möjlighet att läsa de flesta grundskoleämnen för att nå behörighet till nationella program. En möjlighet kan också vara att starta här och gå vidare i en yrkesintroduktion. En individuell studieplan upprättas där andra aktiviteter, som främjar motivation och utveckling, också kan läggas in.

Språkintroduktion

Utbildningen riktar sig till ungdomar som är nybörjare i det svenska språket. Utbildningen förbereder dig för studier på ett nationellt program eller andra introduktionsprogram.

Vill du veta mer om introduktionsprogrammen? Klicka här,PDF eller
Kontakta Per-Olof Niemi, 0142 - 856 99

Kontakta Studie- och yrkesvägledare Mittjas Hanna Larsson, 0142-856 03

 

Välkommen till Introduktionsprogrammen!
Innehåll: Thomas Kinell
Uppdaterad: 2017-09-22
Publicerad: 2010-12-17

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se