torsdag 14 december 2017
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Studier efter gymnasiet

Kommunal vuxenutbildning
Inom den kommunala vuxenutbildningen har du möjlighet att läsa från och med hösten det år du fyllt 20 eller tidigare om du avslutat din gymnasieutbildning med slutbetyg. Genom kommunal vuxenutbildning kan du exempelvis läsa in kurser som du inte läst på gymnasiet och som du behöver för att bli behörig till YH- eller högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.

Ta kontakt med den kommunala vuxenutbildningen för att se vilket kursutbud som erbjuds. 

Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan (Yh) syftar till att möta behovet av yrkesutbildad arbetskraft och präglas av en stark arbetslivsanknytning. Kurserna inom en Yh-utbildningen är av både teoretisk och praktisk karaktär. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som liksom högskoleutbildningar kräver grundläggande behörighet och ibland också har särskilda behörighetskrav. Antalet Yh-utbildningar har ökat kraftigt de senaste åren och finns nu inom en mängd olika branscher och yrkesområden.

Du kan hitta information om Yh-utbildningar på: www.yhmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.yh4.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (regionens utbildningar).

Folkhögskola
På folkhögskolor kan du dels läsa in hela eller delar av en gymnasieutbildning samt yrkesutbildningar inom olika områden såsom journalistik, drama, teater, bild, musik, konsthantverk, fritidsledare, behandlingspedagog, tolk mm. Du kan läsa på folkhögskola från och med det år du fyller 18 år.

Läs mer om vilka folkhögskolor som finns och vad de erbjuder på: www.folkhogskola.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskola/Universitet
Studier på högskola/universitetet kräver alltid att du har grundläggande behörighet och oftast finns också särskilda behörighetskrav. Du kan läsa mer om grundläggande och särskild behörighet på www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns allt du behöver veta inklisive faktablad. All grundläggande högskoleutbildning bedrivs i form av kurser. Universiteten och högskolorna sammanför kurser till utbildningsprogram som leder till examen. Du kan också själv kombinera kurser till en examen., ddesigna din egen utbildning.

En ny utbildnings - och examensstruktur infördes 1 juli 2007
Den nya utbildnings- och examensstrukturen, som är ett led i Sveriges anpassning till den så kallade Bolognaprocessen, infördes 1 juli, 2007. Den innebär bl a att högskoleutbildning delas in i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ett nytt poängsystem för högskoleutbildning infördes där studier under ett läsår motsvarar 60 högskolepoäng, i stället för som tidigare 40 poäng.

För ytterligare information om förändringarna se: www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vissa utbildningar leder till s k yrkesexamina. Detta gäller utbildningar till exempelvis läkare, civilingenjör, lärare, sjuksköterska, tandläkare och psykolog. De har till stora delar fastställda ramar för hur utbildningen ska se ut. Du kan alltså inte själv kombinera ihop kurser till dessa yrkesexamina. 

www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka kurser och program som erbjuds på högskolor och universitet i Sverige. Här kan du också läsa om högskolestudier utomlands. 

Mer information

Du kan läsa mer om eftergymnasiala studier på www.studeravidare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, www.studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Vägledningscentrum i Mjölbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen till Mjölby Gymnasium!
Innehåll: Carina Lindåker
Uppdaterad: 2012-12-21
Publicerad: 2012-12-06

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se