måndag 19 mars 2018
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Gymnasiesärskolans program

Gymnasiesärskolan genomgår en reform som innebär förändringar i utbildningsutbudet inför hösten 2013.
Mer information om reformen finns på www.skolverket.se länk till annan webbplats
Foto: Jarl Asklund

I Mjölby väljer vi att starta de nya programmen:

FAFAS - Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

 
Programmet ersätter det nuvarande industriprogrammet på gymnasiesärskolan.

Det nya programmet ger en bredare utbildning och därmed större möjlighet till meningsfullt arbete efter studierna.
 
Det kan vara fastighetsskötsel, vaktmästeri, skötsel av utemiljöer samt byggnation inom kommunal och privat regi.

Vi har även kvar kurser inom hantverk och verkstadsteknik som kan leda till arbete inom industri och produktion.
 
>ProgramstrukturPDF

HRHOT - Programmet för hotell, restaurang och bageri

Utbildningen ger dig kunskaper inom bland annat bageri- och konditori, livsmedelshygien, matlagning och hotellservice.  Du får möjlighet att träna dig i god service mot kunder.
 
Utbildningen är 4 år och omfattar fem delar.
 
>ProgramstrukturPDF

 

IAIND - Individuella programmet

Du som inte kan gå ett nationellt program kan söka till det Individuella programmet. Som elev kommer du att tillhöra en klass med assistent precis som tidigare, och få ditt individuella schema utifrån dina förutsättningar och behov. I stället för kurser läser du ämnesområden och det finns inga obligatoriska betyg. De ämnesområden du kommer att jobba med är Estetisk verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Individ och samhälle, Natur och miljö samt Språk och kommunikation. Efter fyra år hos oss är du förberedd för ett arbete inom daglig verksamhet och för ett så självständigt boende som möjligt.

Foto: Jarl Asklund


  
>>ProgramstrukturPDF

Innehåll: Bia Eriksson
Uppdaterad: 2017-12-06
Publicerad: 2013-01-18

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se